Richtlijnen corona protocol

1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de dorpshuizen weer open van 5 juni 2021 voor maximaal 50 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons dorpshuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM, de Rijksoverheid, Gemeente en veiligheidsregio. In verband met de grootte van de zalen geldt een aangepaste maximering van het aantal mensen dat aanwezig mag zijn. De bar mag open voor ondersteunende horeca en bij verplaatsen (bij binnenkomst, vertrek of toiletgang) geldt een mondkapjesplicht.

1.1 Opening van ons gebouw
De beperkende maatregelen blijven gelden voor in ieder geval de basisregels (1,5 meter afstand, mondkapje, etc,).
De overwegingen voor heropening van het dorpshuis waren: versoepelingen vanuit de overheid i.v.m. afname van het aantal corona besmettingen en de gebruikers van het dorpshuis weer de kans geven om weer bijeen te komen in het dorpshuis. Ook is het financieel noodzakelijk om de deur van het dorpshuis weer te openen.

1.2 Het protocol
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons dorpshuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld cq. bijgewerkt.
Bij het tot stand komen van het protocol is uitgegaan van de richtlijnen van de overheid/veiligheidsregio en het RIVM. Het protocol is bestemd voor alle gebruikers van het dorpshuis inclusief vrijwilligers die helpen bij bijeenkomsten in en rond het dorpshuis. De maatregelen zijn geldig tot zolang de overheid/veiligheidsregio en het RIVM dit van ons verlangen. Regelmatig zal een update van het protocol worden gepubliceerd.

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het dorpshuis)
Het bestuur van het dorpshuis is (eind)verantwoordelijk voor gebruik van het dorpshuis met in achtneming van de geldende regels rondom het voorkomen van het coronavirus. De gebruikers krijgen het protocol (en updates) toegestuurd en per gebruiker (vereniging, club, etc.) dient een coördinator (en een vervanger) te worden aangewezen die mede bewaakt of de regels in acht worden genomen.

1.4 Welke openingstijden hanteren we?
Het dorpshuis gaat weer open voor de vaste gebruikers van het dorpshuis Voor andere gebruikers dient eerst overleg plaats te vinden of de veiligheid voor een ieder gewaarborgd kan worden. Er gelden geen beperkingen voor de openingstijden.

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Het bestuur van het dorpshuis is verantwoordelijk voor het gebouw en heeft contact met de coördinatoren van de vaste gebruikers van het dorpshuis.

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
Het bestuur van het dorpshuis is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw.

2 Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1 Het buitenterrein
Er zijn geen mogelijkheden om buiten te zitten bij het dorpshuis. Het buitenterrein is niet publiek toegankelijk, uitgezonderd de ruimte voor de ingang. Voor het buitenterrein gelden ook de basisregels zoals 1,5 meter afstand houden.

2.2 Toegang tot het gebouw
De toegang tot het gebouw is door de voordeur. Omdat er maar één gebruiker (vereniging/club) tegelijk gebruik kan maken van het dorpshuis is het niet nodig extra toegangsdeuren open te zetten. Bij de toegangsdeur zal desinfecterende gel en -doekjes aanwezig zijn.
Totdat je een plekje hebt gevonden in het dorpshuis, draag je een mondkapje. Als je op je plek zit kan je die af doen (met ander halve meter afstand tot anderen). Ga je opstaan om naar de wc te gaan of iets te halen, dan doe je je mondkapje weer op.
De coördinatoren houden een presentielijst bij om snel te kunnen achterhalen wie gewaarschuwd moeten worden als er toch een besmetting heeft plaats gevonden.

2.3 Capaciteit
Het dorpshuis heeft 1 grote zaal en 2 kleine zalen. Capaciteit grote zaal is 45 mensen. Capaciteit kleine zalen zijn 6 mensen. De capaciteit is inclusief vrijwilligers (bar).

2.4 Inrichting ruimtes
De tafels en stoelen worden zo gesitueerd dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is. De ronde tafels blijven staan met bij elke tafel 2 stoelen.
De barkrukken zullen worden verwijderd. Staan bij de bar is niet toegestaan, ook niet tijdens een pauze. Tijdens de pauze geeft de coördinator aanwijzingen om voldoende afstand tot elkaar te waarborgen. Voor koffie en thee kunnen thermoskannen gebruikt worden.
De coördinatoren wijzen vaste personen aan vanuit de verenigingen die de stoelen klaar zetten. Na afloop worden de stoelen schoongemaakt en weer opgeruimd door dezelfde personen.

2.5 Plattegronden
n.v.t.

3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af
De coördinator(of vervanger) opent de toegangsdeur van het dorpshuis en sluit na afloop ook weer af. Er wordt een presentielijst bijgehouden.
Jassen worden niet aan de kapstok gehangen, maar over de rugleuning van de stoel waar men op gaat zitten na binnenkomst.