Ons dorpshuis

Het Dorpshuis Onna is gebouwd in 1955. In de loop van de jaren is het herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid tot wat het nu is. Het Dorpshuis is al 61 jaar het middelpunt van het dorpsleven van Onna. Binnen haar muren is al heel wat lief en leed gedeeld. Verjaardagen, huwelijken, familiebijeenkomsten en uitvaarten vonden er plaats. Allemaal gebeurtenissen dikwijls te omvangrijk om in huiselijke kring te laten plaatsvinden. Ook de sociale dorpsactiviteiten zoals het dorpsfeest, gesprekken met het gemeentebestuur vinden onderdak in het dorpshuis.

Het Dorpshuis Onna is eveneens de thuishaven van een scala aan clubs en verenigingen zoals de muziekvereniging, de dartclub, de kaartclub, de toneelvereniging, de djembégroep, de schaakvereniging en de seniorengroep. Iedereen voelt zich hier thuis. Ook kleine ondernemers die een start willen maken met economische activiteiten zijn welkom.