Ons Dorpshuis

Ons Dorpshuis in Onna is gebouwd in 1955. In de loop van de jaren is het herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid tot wat het nu is. Het dorpshuis is het middelpunt van het dorpsleven van Onna. Binnen haar muren wordt heel wat lief en leed gedeeld, zoals verjaardagen, huwelijken, familiebijeenkomsten en uitvaarten. Allemaal gebeurtenissen dikwijls te omvangrijk om in huiselijke kring te laten plaatsvinden. Ook biedt het dorpshuis onderdak aan sociale dorpsactiviteiten zoals het dorpsfeest, vergaderingen, eindejaarsborrel en nieuwjaarsbijeenkomst.

Ons Dorpshuis is eveneens de thuishaven van een scala aan clubs en verenigingen zoals muziekvereniging TOP, de dartclub, de kaartclub, de toneelvereniging, de djembégroep en de schaakvereniging. Iedereen voelt zich hier thuis. Ook kleine ondernemers die een start willen maken met economische activiteiten zijn welkom.