Toneelvereniging

Toneelvereniging Onna-Zuidveen treedt elk jaar op tijdens de donateursavond in Ons Dorpshuis. Niet alleen donateurs, maar iedereen die houdt van een (k)luchtig toneelspel is tegen een geringe vergoeding van harte welkom.

Wij zijn een kleine groep toneelspelers die erg houdt van gezelligheid.
Ook een goed stuk op de planken zetten vinden wij erg belangrijk.
Wij spelen meestal kluchten en blijspelen.

Hebt u interesse en wilt u graag een keer komen kijken of lid worden dan bent u altijd welkom op een repetitie. Bel voor meer informatie Jannie Hoogwerf: 0521-517474
Mailen mag ook: j.hoogwerf@online.nl