Jaarvergadering

Op woensdag 9 oktober a.s. om 20.00 uur worden de inwoners van Onna uitgenodigd voor de jaarvergadering van Stichting Ons Dorpshuis en Stichting Kleine Kernen. De jaarverslagen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017
  4. Verslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Benoeming kascommissie

Graag tot ziens op 9 oktober.