Jaarvergadering

Op woensdag 9 oktober a.s. om 20.00 uur worden de inwoners van Onna uitgenodigd voor de jaarvergadering van Stichting Ons Dorpshuis en Stichting Kleine Kernen. De jaarverslagen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017
  4. Verslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Benoeming kascommissie

Om 19.30 uur zal de heer Rob Tax (Programmaleider Duurzaam Gemeente Steenwijkerland) een uitleg geven over de gemeentelijke rol betreffende de aanleg/realisatie van het zonnepark aan de Dwarssloot Oost. Tijdens deze uitleg is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Graag tot ziens op 9 oktober.