Plan voor zonnepark in Onna

Er is een aanvraag ingediend door Tomorrow Energie b.v voor het realiseren van een zonnepark op de weilanden van Klaver en Westerbeek gelegen tussen de Stouwsloot, de Burgemeester Slompweg, Dwarssloot Oost en de Bootmansweg.
De oppervlakte van het beoogde park is 22 hectare en de panelen mogen er maximaal 25 jaar staan.
Naast de lasten die de aanleg met zich meebrengt (denk aan landschap, uitzicht), zijn er ook de lusten voor het omliggende gebied (inwoners).
De initiatiefnemer moet gedurende 15 jaar € 1000,-. per Megawatt-piek afdragen aan het omliggende gebied. Het geplande zonnepark zal jaarlijks ca 22 Megawatt-piek produceren.
Nu de aanvraag er is gaat het de procedure in. Nadat de gemeenteraad een Voorlopige Verklaring Van Geen Bedenkingen heeft afgegeven heeft een ieder binnen 6 weken daarna de mogelijkheid om bezwaar te maken.
De eventuele realisatie van het park zal nog wel enige tijd in beslag nemen, vooral als het afhankelijk is van de geplande uitbreiding van het 110KV station aan het Bedelaarspad.
Wie persoonlijk geïnformeerd wil worden over de plannen kan na 18 augustus contact opnemen met mevrouw Jantsje Vriesema van de gemeente Steenwijkerland.