Vrijwilligers aan de slag in Ons Dorpshuis

Na meer dan 40 jaar voldeed de toiletgroep in het dorpshuis van Onna niet meer aan de eisen van deze tijd. De betegeling, het leidingwerk en het sanitair waren sterk verouderd.
Dit gold ook voor de verlichting en de inrichting van de toiletgroep.
Ondanks een flinke bijdrage uit de Matrix Dorpsplannen 2018 en bijdragen van de Stichting Kleine Kernen Onna, externe fondsen en eigen middelen kan deze klus alleen geklaard worden met veel zelfwerkzaamheid van de dorpsbewoners.
Afgelopen zaterdag zijn de vrijwilligers de renovatie gestart met het sloopwerk.
Ze hebben de handen flink uit de mouwen gestoken met als resultaat dat aan het eind van de dag maar liefst 10 kuub puin en 2 kuub restmateriaal afgevoerd kon worden.
De verwachting is dat eind juni de dorpsgemeenschap van Onna over een zeer moderne toiletvoorziening kan beschikken.